Hà Nội: Tập trung xử lý dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai

Sáng 8/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 4 - kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, những tháng đầu năm 2022, thành phố và cả nước tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự vào cuộc chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị-xã hội, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Toàn cảnh kỳ họp.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, thành phố đã bước qua đỉnh dịch, số ca mắc giảm mạnh, các mục tiêu của hoạt động phòng chống dịch được đảm bảo, kiểm soát tốt số ca F0 chuyển nặng, đảm bảo năng lực tiếp nhận của hệ thống y tế, tập trung khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2022 tăng 5,83% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn so với bình quân chung của cả nước là 5,03%), thu ngân sách ước đạt 102.402 tỷ đồng, bằng 32,9% so với dự toán và tăng 19,6% so với cùng kỳ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, kỳ họp chuyên đề của HĐND TP lần này nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong đó, HĐND TP sẽ xem xét và quyết định về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2022 với nội dung: Tăng cường nguồn lực đầu tư cho 3 lĩnh vực là giáo dục, y tế, văn hóa; bổ sung kế hoạch đầu tư công và bố trí vốn năm 2022 đối với 10 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố.

“Đây là những dự án trọng điểm, cấp bách, đủ điều kiện để bổ sung triển khai, thực hiện trong năm 2022”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh

HĐND TP cũng xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của Thành phố, trong các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, đê điều, thủy lợi, nông nghiệp...

Đặc biệt, HĐND TP cũng xem xét và quyết định các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND TP kiểm tra, rà soát, phân loại các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, trên cơ sở đó, UBND TP phối hợp Thường trực HĐND TP chuẩn bị hồ sơ để trình HĐND TP ban hành Nghị quyết chuyên đề về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn ủy viên UBND Thành phố đối với chức danh Chánh Văn phòng UBND Thành phố để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành kịp thời, thông suốt của UBND Thành phố; báo cáo HĐND TP việc ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 268 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 86 của Chính phủ; quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 để các đại biểu HĐND TP theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện...

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/ha-noi-tap-trung-xu-ly-du-an-su-dung-von-ngoai-ngan-sach-cham-trien-khai-20220408090015371.htm