3.000 tỷ đồng cho bảo trì hạ tầng đường sắt năm 2022

Tổng kinh phí dành cho hoạt động bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 là 3.000 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022. Theo đó, tổng kinh phí dành cho hoạt động bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 là 3.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2021.

Trong đó chi bảo dưỡng thường xuyên hơn 2.694 tỷ đồng; Chi sửa chữa định kỳ, kiểm định, khắc phục hậu quả bão lũ bước 2 và sửa chữa đột xuất là 260 tỷ đồng; Chi phí dự phòng chưa phân bổ hơn 45 tỷ đồng.

Bộ GTVT giao Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với khối lượng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Số liệu chính xác của các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Bộ GTVT; Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo quy định.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng có văn bản ủy quyền Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam ký hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 với VNR và ký hồ sơ quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đồng đặt hàng bảo trì kế cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng có văn bản giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện ký Hợp đồng đặt hàng công tác bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 với VNR theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT, làm căn cứ để các đơn vị triển khai thực hiện.

Đối với công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả bão lũ bước 2, kiểm định, quan trắc và các công tác khác sẽ được triển khai thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: https://baophapluat.vn/3-000-ty-dong-cho-bao-tri-ha-tang-duong-sat-nam-2022-post429463.html