Video Nhiều người thắp hương khi đến xem rắn bò lên mộ vô danh ở Quảng Bình

ngày 03/03/2018