Tỷ lệ chọi khối chuyên văn của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Được biết, khối chuyên Văn năm nay lấy 30 chỉ tiêu. Với khoảng 500 bộ hồ sơ, tỷ lệ “chọi” của khối chuyên Văn xấp xỉ 1/16,67.

Ở khối chuyên Lịch sử (với hơn 160 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 25), tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/6,4.

Khối chuyên Địa lý với 25 chỉ tiêu trong khi có khoảng 150 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/6.

Ảnh minh họa. Ngô Chuyên.

Hệ không chuyên chất lượng cao sẽ tuyển bằng cách lấy những em có điểm cận nhất với điểm chuẩn vào hệ chuyên (Văn 7, Sử 6, Địa 6).

Để thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, thí sinh sẽ phải làm 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn trong 120 phút, môn Toán và môn Tiếng Anh trong 60 phút, môn chuyên trong 150 phút
Thời gian thi trong hai ngày 12 và 13/7. Buổi sáng 12/7 thi môn Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn Toán và tiếng Anh. Thời gian thi mỗi môn 60 phút.

Sáng ngày 13/7 thi môn Ngữ văn chuyên thời gian làm bài 150 phút; chiều thi môn chuyên Lịch sử hoặc Địa lý. Thời gian làm bài 150 phút.
Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn Ngữ văn, môn Toán và các môn chuyên; trắc nghiệm đối với môn Tiếng Anh..

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi. Điểm thi của từng môn phải đạt từ 4,0 trở lên, điểm môn chuyên phải từ 6,0 trở lên.

Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu lần lượt từ hệ chuyên đến hệ chất lượng cao. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn chuyên nhân hệ số 2 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.


Nguồn: Báo Công Lý