Từ năm 2021, 4 trường thuộc ĐH Quốc gia TP. HCM được tự quyết học phí

Việc áp dụng mức học phí mới phải có lộ trình và được xem xét trên nhiều mặt, nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, thu hút người học có chất lượng. (Ảnh minh họa)

"Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các trường đại học thành viên" vừa được Hội đồng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thông qua, với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó có việc 4 trường tự chủ từ năm 2021 bảo đảm chi thường xuyên gồm: Đại học Bách khoa, Đại học Quốc tế, Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Công nghệ thông tin.

Các trường tự chủ được tự xác định mức học phí theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ và có tích lũy. Việc áp dụng mức học phí mới phải có lộ trình và được xem xét trên nhiều mặt, nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, thu hút người học có chất lượng.

Các trường cũng cam kết về bảo đảm chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, số bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học, thu nhập của giảng viên, viên chức và quỹ hỗ trợ cho người học...

Trước đó, 4 trường nói trên cũng đã thông báo các mức tăng học phí từ năm 2021, cụ thể, Trường ĐH Bách khoa (hệ chính quy đại trà) dự kiến thu học phí năm 2021 là 25 triệu đồng; năm 2022 là 27,5 triệu đồng; các năm 2023, 2024 và 2025 là 30 triệu đồng, đồng thời thu đủ mức học phí theo giá dịch vụ đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, Trường ĐH Bách khoa trích 10,5-10,8% tổng thu học phí đưa vào quỹ học bổng. 3 trường còn lại cam kết trích 8% học phí đưa vào quỹ học bổng.

Trường ĐH Kinh tế-Luật dự kiến mức thu học phí năm 2021 là 20,5 triệu đồng; năm 2022 là 22,6 triệu đồng; năm 2023 là 24,8 triệu đồng; năm 2024 là 27,3 triệu đồng; năm 2025 là 30 triệu đồng. Kể từ năm 2026 đến năm 2030, điều chỉnh mức thu tăng từ 10-15% mỗi năm.

Trường ĐH Quốc tế dự kiến thu học phí 2021 là 50 triệu; năm 2022 là 55 triệu đồng; năm 2023 là 60 triệu đồng; năm 2024 là 65 triệu đồng; năm 2025 là 66 triệu đồng. Đến năm 2030 dự kiến mức thu học phí là 72 triệu.

Trường ĐH Công nghệ thông tin dự kiến thu học phí năm 2021 là 25 triệu đồng; năm 2022 là 30 triệu đồng; năm 2023 là 45 triệu đồng; năm 2024 là 49,5 triệu đồng và năm 2025 là 54,4 triệu đồng.


Nguồn: Báo Thời Đại