Trường Đại học Thái Bình Dương trao bằng tốt nghiệp đợt 2 cho 286 sinh viên

Nhà trường khen thưởng các sinh viên tốt nghiệp giỏi toàn khóa

Theo đó, nhà trường công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 286 sinh viên, gồm: 80 sinh viên trình độ đại học hệ chính quy với các ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Du lịch, Kế toán; 23 sinh viên ngành Luật trình độ đại học hệ vừa làm vừa học; 177 sinh viên trình độ đại học hệ chính quy liên thông từ cao đẳng; 6 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học hệ chính quy văn bằng 2.

Dịp này, nhà trường khen thưởng 1 sinh viên đạt thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa và khen thưởng 14 sinh viên tốt nghiệp giỏi toàn khóa.


Nguồn: Báo Khánh Hòa