Trường đại học nào tổ chức thêm kỳ thi tuyển sinh riêng?

Ngoài các phương thức tuyển sinh như tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học bạ, một số trường đại học sẽ tổ chức kỳ thi riêng để lấy kết quả tuyển sinh. Cùng với đó, chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng giảm hơn so với năm trước.

Nguồn Tiền Phong