Thi tốt nghiệp THPT: Lưu ý khi coi thi bài thi tổ hợp

Ảnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốtnghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT, các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mãđề thi. Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiêútrảlời trắc nghiệm (TLTN). Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thísinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN.

Thí sinh thi 2 môn thi thành phầnliên tiếp

Với trường hợp thí sinh thi 2 môn thi thành phầnliên tiếp (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi khoa học xã hội (KHXH), Bộ GD&ĐT hướng dẫn: CBCT và thí sinh có mặt tại nơi gọi thísinh vào phòngthi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhấtcủa mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh,sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theođúng Lịch thi.

Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai của thí sinh,CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi, giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thiSinh học, Giáo dục công dân).

Riêng đối với thí sinh chỉ thi 2 môn thành phần thứ nhất vàthứ hai của bài thi tổ hợp, sau khi thi xong môn thi thành phần thứ hai,CBCT yêu câùthí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tạiphòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuôícùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT với trườnghợp này quy định: Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thísinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT.

Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt PhiêúTLTN sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh và bảo quản PhiêúTLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần

Với trường hợp thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần:Thí sinh có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ítnhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thivà giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân).

Riêng đối với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất hoặcthứ hai, sau khi thi xong môn thi cuối cùng theo đăng ký của thí sinh, CBCT yêu cầu thí sinh ra khỏiphòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tạiphòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuôícùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Lưu ý khi nghỉ chờ làm thủ tục giữa 2môn thi thành phần

Trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp,CBCT phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc đểlại các dấu hiệu liên quan đến đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụngnào khác ngoài giấy nháp (có chữ ký của CBCT); phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vậtdụng này nếu phát hiện vi phạm.

Trong khoảng thời gian nghỉ chờ làm thủtục thi giữa 2 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thí sinh đã thi môn thànhphần trước đó nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được CBCT xem xét cho phépra ngoài phòng thi; thí sinh phải đặt Phiếu TLTN saocho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh.

CBCT thứ 2 chịutrách nhiệm giám sát không để thí sinh khác xâm phạm Phiếu TLTN của thí sinh;thí sinh phải chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của CBGS khi ởngoài phòng thi.

CBCT và cán bộ giám sát cầnphối hợp chặt chẽ để cho thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệtđối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi và khu vực thi.

Thí sinh chỉ thi các môn thi thành phần sau môn thi thành phầnthứ nhất của bài thi tổ hợp có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đềthi của môn dự thi ít nhất 10 phút, phải giữ trật tự trong khi chờ được gọi vàophòng thi. Nếu thi sinh đến sớm hơn (trước giờ phát đề thi từ 15 phút trở lên)thì phải vào đợi tại các phòng chờ và phải thực hiện đúng các quy định.

Thí sinh được phép sử dụng Atlat Địa lý

Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho CBCT để kiểm soát; CBCT giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.


Nguồn: Báo GD&TĐ