Tạm dừng triển lãm 'Điện Biên Phủ', Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội nói gì?

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc tạm dừng triển lãm 'Điện Biên Phủ' của họa sĩ Mai Duy Minh.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, Sở đã làm việc với tác giả, cơ quan quản lý địa điểm tổ chức yêu cầu tạm dừng và các bên có liên quan thống nhất tạm dừng tổ chức triển lãm chủ đề “Điện Biên Phủ”.

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 2/10/ 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18//2018 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 14/4/2022, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đã cấp Giấy phép số 133/GP-SVHTT cho ông Mai Duy Minh (địa chỉ số 101 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) được tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật tiêu đề “Điện Biên Phủ”; thời gian trưng bày từ ngày 7/5/2022 đến ngày 20/5/2022 tại Nhà Bảo tàng, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, số 42 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tranh "Điện Biên Phủ" của họa sĩ Mai Duy Minh.

Sau khi nhận được thông tin về triển lãm còn có ý kiến khác nhau về một số tác phẩm cần làm rõ hơn tránh hiểu nhầm, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đã làm việc với tác giả, cơ quan quản lý địa điểm tổ chức yêu cầu tạm dừng và các bên có liên quan thống nhất tạm dừng tổ chức triển lãm. Sau khi có kết luận, Sở sẽ có thông báo tới các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Nguồn: https://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/tam-dung-trien-lam-dien-bien-phu-so-van-hoa-va-the-thao-tp-ha-noi-noi-gi--i653034/