SCB bán hơn 8.000 tỷ đồng nợ xấu sang VAMC; lợi nhuận sau thuế tăng 21%

Theo số liệu báo cáo tài chính soát xét vừa được Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB) công bố, tổng lượng trái phiếu VAMC do ngân hàng nắm giữ đến 30/6 là 34.720 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) bắt đầu mua nợ xấu. Nửa đầu năm qua, SCB bán thêm nợ xấu cho VAMC, qua đó nắm thêm 8.113 tỷ đồng trái phiếu do tổ chức này phát hành.

Giá trị trái phiếu VAMC chiếm 6,44% tổng tài sản của ngân hàng này. SCB tăng bán nợ cho VAMC trong khi ngày càng nhiều ngân hàng trích lập dự phòng xong và hoàn tất đưa nợ xấu về cùng một sổ như Techcombank, ACB, Vietcombank, MBBank…

Tính riêng các khoản cho vay khách hàng trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu nhích nhẹ so với hồi đầu năm, đạt 0,94%.

Giá trị trái phiếu VAMC tại SCB từ năm 2013

Đến cuối quý II, quy mô tài sản của SCB đạt 538.614 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng lần lượt là 8,94% và 5,87%. Ngoài hơn 419.000 tỷ đồng huy động từ khách hàng, SCB còn huy động 37.800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, gồm chủ yếu giấy tờ có giá kỳ hạn ngắn dưới 1 năm. Giá trị trái phiếu cuối quý II tăng 4.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo báo cáo soát xét, kết quả kinh doanh của SCB sụt giảm khá nhiều so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân bởi SCB giảm lãi hoạt động mua bán chứng khoán và tăng trích lập dự phòng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nửa đầu năm nay đạt gần 330 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chi tới hơn 2.150 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn thu chính từ tín dụng của SCB chỉ mang về 265 tỷ đồng, bằng chưa tới 1/10 so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2019 do đó chỉ tăng 21%. Trong khi quy mô vốn điều lệ lớn (15.231 tỷ đồng), thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu chỉ đạt 32 đồng mỗi cổ phiếu.

SCB là một trong những ngân hàng đầu tiên thực hiện đề án Cơ cấu lại giai đoạn 2011-2015 thông qua việc sáp nhập 3 ngân hàng Ficombank, TinNghiaBank, SCB. Dù quy mô vốn điều lệ và tài sản đều lớn, kết quả kinh doanh các năm qua của SCB vẫn còn rất khiêm tốn.


Nguồn: Báo Đầu Tư