Sau bán vốn cho đối tác Hàn Quốc, BIDV chính thức được áp dụng chuẩn Basel II trước thời hạn

Thêm BIDV được công nhận đạt chuẩn Basel II trước thời hạn.

Basel II là phiên bản thứ 2 của Hiệp ước vốn Basel, quy định các nguyên tắc chung mà ngân hàng thương mại phải tuân thủ và được hầu hết các ngân hàng trên thế giới áp dụng.

Tuân thủ theo Basel II sẽ giúp ngân hàng đáp ứng được những nguyên tắc quản trị rủi ro cao hơn, hoạt động an toàn và bền vững hơn. Đây là những nguyên tắc mà các ngân hàng trên thế giới tuân thủ nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro và chuẩn mực an toàn trong hoạt động ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

Cùng với các ngân hàng: Vietcombank, OCB, VIB, MBBank, VPBank, Techcombank, TPBank, ACB, MSB, HDBank, Shinhan Bank, Viet Capital Bank, SeABank, VietBank, LienVietPostBank, Nam A Bank, BIDV là ngân hàng thứ 17 trong nước được phép áp dụng chuẩn Basel II.

Được biết, BIDV là 1 trong 10 ngân hàng thương mại được NHNN Việt Nam lựa chọn triển khai thí điểm Basel II. Từ năm 2015, BIDV đã thuê tư vấn phân tích chênh lệch và xây dựng Lộ trình triển khai Basel.

Cũng theo đại diện BIDV, trong suốt giai đoạn từ 2015 đến 2019, BIDV đã đồng loạt tổ chức triển khai các dự án nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn Basel bao gồm: các dự án về cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel; các dự án về hệ thống khung quản trị và kho dữ liệu; các dự án về phương pháp luận quản lý các loại rủi ro trọng yếu; dự án về giải pháp đo lường, quản lý các loại rủi ro trọng yếu; nâng cao năng lực kiểm toán theo chuẩn mực Basel.

Mới đây, ngày 6/11/2019, trên cơ sở chấp thuận của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, KEB Hana Bank chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên của BIDV. Giao dịch mang dấu ấn lịch sử trong quá trình hoạt động đã đưa BIDV trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đại diện BIDV khẳng định cùng với việc tăng vốn, việc được NHNN công nhận hoàn thành sớm Basel II sẽ là tiền để để BIDV tiếp tục hội nhập, phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn ngân hàng hiện đại mang tầm cỡ quốc tế.


Nguồn: Báo Vietnam Finance