Những thông số của 3 trường đại học VN trên bảng xếp hạng thế giới

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Có 3 trường của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng của Times Higher Education là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai trường đại học tại thủ đô Hà Nội xếp trong nhóm từ 801 đến 1.000, trong khi đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh xếp trong nhóm 1.000+./.


Nguồn: Báo VietnamPlus