Nhạc sĩ Văn Ký, Hồng Đăng được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải trên Cổng thông tin điện tử danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do các hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước các lĩnh vực, để lấy ý kiến nhân dân từ nay đến hết ngày 21-1-2021, trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước họp xét theo quy định.

Theo đó, danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về VHNT thuộc 8 lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực âm nhạc có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 46 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực sân khấu có 6 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 20 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực múa có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 15 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước”.

Nhạc sĩ Hồng Đăng

Lĩnh vực điện ảnh có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 26 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực nhiếp ảnh có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 21 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước”.

vực mỹ thuật có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 17 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước”.

Lĩnh vực văn nghệ dân gian có 13 hồ sơ và lĩnh vực kiến trúc có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng nhà nước”.


Nguồn: Báo VTV