Mã các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ảnh minh họa/internet

Hướng dẫn tổchức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lưu ý một số nội dung liên quan đến Hôịđồng thi như sau:

Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi tại Hội đồng thi do sởGD&ĐT tỉnh chủ trì hoặc tổ chức 1 Hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì.Mỗi Hội đồng thi có thể có nhiều Điểm thi.

Mỗi đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) được sở GD&ĐT gán mã số gồm ba chữsố từ 000 đến 999; theo đó:

Mã từ 001, 002… được gán cho các đơn vị ĐKDT là trường THPT, trung tâmGDTX hoặc cơ sở giáo dục tương đương khác (gọi chung là trường phổ thông), nơithí sinh thuộc điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT (người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chứckỳ thi; người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặcđã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước).

Mã 000 (đơn vị ĐKDT tại sởGD&ĐT) và mã 901 đến 999 được gán cho các đơn vị là nơi thí sinh thuộc điểmc khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT (người đãcó Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kếtquả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh).

Mã Điểm thi: được Hội đồng thi gán mã số từ 01 đến hết.

Các sở GD&ĐT/Hội đồng thi được cấp 1 tài khoản để truy cập vào Hệthống Quản lý thi (QLT) sau khi đăng nhập vào hệ thống, sở GD&ĐT nhập cácthông tin theo quy định trong Hệ thống QLT; rà soát lại danh sách và thông tincó liên quan đến trường phổ thông, các đơn vị ĐKDT thuộc phạm vi của sở GD&ĐTquản lý và cấp tài khoản cho các đơn vị ĐKDT.

Cụ thể mã các Hội đồng thi như sau:


Nguồn: Báo GD&TĐ