Kiểm tra một trường đại học tăng gấp đôi chỉ tiêu

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM dự kiến tuyển 10.000 sinh viên, gấp đôi năm ngoái.

Theo đề án tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, riêng với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, trường tuyển 5.480 sinh viên, cao hơn tổng chỉ tiêu toàn trường vào năm ngoái (5.050 chỉ tiêu).

Ngành có số chỉ tiêu tăng cao thứ hai là Công nghệ thông tin, từ 720 của năm ngoái lên 1.000 của năm nay. Còn lại, phần lớn ngành của trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM giảm chỉ tiêu.

Tuy nhiên, vì số chỉ tiêu dự kiến của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tăng cao đột biến, tổng chỉ tiêu của trường này dự kiến lên tới 10.000, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái và gấp hơn 6 lần so với năm 2021.

Biến động về số chỉ tiêu các ngành của trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM từ năm 2021 đến năm 2023 như sau:

TT Ngành Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 (dự kiến)
1 Ngôn ngữ Anh 60 180
2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 30 80 50
3 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 60 810 5.480
4 Công nghệ thông tin 60 720 1.000
5 Kỹ thuật cơ khí 90 220 130
6 Kỹ thuật tàu thuỷ 50 30 30
7 Kỹ thuật ô tô 100 300 660
8 Kỹ thuật điện 60 150 100
9 Kỹ thuật điện tử viễn thông 60 90 100
10 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 60 180 180
11 Kỹ thuật môi trường 30 30 30
12 Kỹ thuật xây dựng 120 200 200
13 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 30 30 30
14 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 120 250 200
15 Kinh tế xây dựng 90 152 80
16 Khai thác vận tải 150 700 580
17 Kinh tế vận tải 150 300 320
18 Khoa học hàng hải 350 748 500
19 Hệ thống thông tin quản lý 50
20 Khoa học dữ liệu 60
21 Quản lý xây dựng 40
Tổng 1.610 5.050 10.000

Trả lời VnExpress tối 30/5, TS Phạm Như Nghệ, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết Vụ sẽ rà soát lại các điều kiện tuyển sinh của trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM. Theo quy định của Bộ, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học được xác định theo từng ngành, nhóm ngành và không được vượt quá năng lực đào tạo.

"Tăng chỉ tiêu tuyển sinh là bình thường nhưng tăng gấp đôi chỉ trong hai năm thì Vụ Giáo dục đại học sẽ kiểm tra lại", ông Nghệ nói.

Theo ông, mỗi ngành đào tạo của trường có thể tăng chỉ tiêu tuyển sinh nếu đảm bảo các điều kiện: Số lượng giảng viên trên sinh viên theo quy định (1/30), tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trên 80%, kết quả tuyển sinh ở năm trước trên 80%. Nếu không áp ứng được ba tiêu chí này, trường không được phép tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo đề án tuyển sinh trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, trường xét tuyển bằng 5 phương thức: Xét kết quả học bạ (50% chỉ tiêu); Tuyển thẳng theo đề án của trường (20% chỉ tiêu); Tuyển thẳng theo quy định của Bộ (1-2% chỉ tiêu); Xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức (3-4% chỉ tiêu); Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (20% chỉ tiêu).

Năm 2022, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT, phần lớn ngành của trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM lấy điểm chuẩn 15. Ba ngành duy nhất điểm chuẩn 19 là Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin), Kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ điện tử ôtô) và Kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô).

Nguồn: VnExpress