Khánh Hòa: 78 bài thi điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Các thí sinh dự tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Tỷ lệ bài thivào lớp 10 đạt điểm từ trung bình trở lên ở môn Ngữ văn là 31,4%, môn Toán59,5%, môn Tiếng Anh 40,4%. Các bài đạt điểm 10, tập trung ở 2 môn là: Toán vàTiếng Anh.

Trong đó, môn Toán có 27 bài thi đạt điểm 10 và môn Tiếng Anh là 51bài thi.

Ngoài ra, có 5 bài thiđiểm 0 môn Ngữ văn và 29 bài thi môn Toán điểm 0, môn Tiếng Anh không có bàithi bị điểm 0.

Để tham gia xét tuyểnvào lớp 10 THPT công lập, thí sinh phải thi đủ 3 bài thi và không có bài thinào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (trong đó bài thi Ngữ vănvà Toán hệ số 2, ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên (nếu có).

Đối với Trường THPTChuyên Lê Quý Đôn, điểm xét tuyển là tổng điểm 4 bài thi (trong đó Ngữ văn,Toán, Tiếng Anh hệ số 1, môn chuyên hệ số 3), môn chuyên phải đạt từ 5,0 điểmtrở lên, các môn còn lại đạt từ 3,0 điểm trở lên.

Mọi thí sinh đều có quyềnđược phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ởđó. Trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn xin phúc khảo của thísinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

Trong 15 ngày kể từngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Sở GD&ĐT sẽ công bố kết quả phúc khảo.


Nguồn: Báo GD&TĐ