Học viện Ngân hàng xét tuyển bổ sung vào 2 ngành

Học viện Ngân hàng thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2021 tại Hà Nội (mã trường NHH) với 49 chỉ tiêu.

Học viện Ngân hàng thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2021 tại Hà Nội vào 2 ngành: Kế toán (25 chỉ tiêu) và Hệ thống thông tin quản lý (24 chỉ tiêu).

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung gồm: Phiếu đăng kí xét tuyển; Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 (bản sao).

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo - Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 20/9/2021 đến 17h00 ngày 25/9/2021.

Nguồn tienphong.vn