Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm sàn từ 15,5

Ngành Báo chí lấy điểm sàn 16. Điểm xét tuyển được tính theo công thức: (Điểm môn 1 + Điểm môn 3 + Điểm môn chính * 2)*3/4 + điểm ưu tiên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành còn lại là 15,5 điểm.

Năm nay, trường tuyển 1.950 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

Ngoài ra, thí sinh cần có điểm trung bình 3 năm THPT đạt từ 6 trở lên, hạnh kiểm từng năm xếp loại khá trở lên.

Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau cuối danh sách, trường quy định xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, ngành Báo chí ưu tiên thí sinh có điểm thi Năng khiếu báo chí/Năng khiếu Ảnh báo chí/Năng khiếu Quay phim truyền hình cao hơn, rồi đến ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn Ngữ văn 3 năm THPT cao hơn.

Các ngành có môn chính nhân hệ số ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung 3 năm THPT cao hơn ở môn Tiếng Anh với ngành lấy môn chính là tiếng Anh, Lịch sử nếu môn chính là Lịch sử.

Các ngành còn lại ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung 3 năm THPT môn Toán cao hơn.

Trước đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm chuẩn của phương thức xét tuyển học bạ và danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng.


Nguồn: Báo Zing