Hải Phòng: Công bố kết quả phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Trường THCS Dư Hàng Kênh Q Lê Chân tổ chức cuộc thi Học sinh với An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Năm nay, số lượng bài thi đề nghị phúc khảo là 757 bài, trong đó môn Ngữ văn 331 bài; môn Toán 210 bài; môn Tiếng Anh 108 bài; Tiếng Anh điều kiện 29 bài; Toán chuyên 6 bài; Ngữ văn chuyên 13 bài; Vật lý chuyên 8 bài; Sinh học chuyên 6 bài; Hóa học chuyên 12 bài; Tiếng anh chuyên 14 bài; Lịch sử chuyên 3 bài; Địa lý chuyên 11 bài; Tiếng Nhật chuyên 6 bài.

Sau khi tổ chức rút bài thi và chấm hai vòng độc lập, Sở GD&ĐT cho biết, chỉ có một số môn thi và bài thi có sự thay đổi điểm thi. Cụ thể: Môn Toán có 3 bài được tăng điểm và 5 bài bị giảm điểm; Vật lý chuyên 1 bài bị giảm điểm, Tiếng Nhật chuyên 3 bài bị giảm điểm, Tiếng Anh chuyên 1 bài bị giảm điểm.

Như vậy, tổng số bài thi thay đổi điểm là 13; số bài thi kết quả không thay đổi so với lần chấm ban đầu là 744 bài.

Theo lãnh đạo Sở GĐ & ĐT Hải Phòng, việc tổ chức chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 được diễn ra hoàn toàn minh bạch, bảm đảm sự công bằng cho tất cả các thí sinh.


Nguồn: Báo PL&XH