Giao lưu trực tuyến “Giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV: Vai trò người chèo lái”

 

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- TS Nguyễn Thị Thanh Nga, Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Cô Lô Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên những năm qua được các nhà trường chú trọng tăng cường, với nhiều hoạt động ý nghĩa và tạo sự chuyển biến tích cực với thế hệ trẻ; tăng cường mối quan hệ và sự tương tác giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đào tạo HSSV.

Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự chưa đồng đều, nên nhiều trường học mới chủ yếu tập trung vào giảng dạy kiến thức văn hóa. Việc giáo dục kỹ năng, trải nghiệm, quan tâm đến tâm sinh lý lứa tuổi, bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống... cho học sinh, sinh viên còn khó khăn, hạn chế.

Trên thực tế, vẫn còn một bộ phận học sinh sinh viên chưa có ý thức học tập tốt, tình trạng bạo lực học đường, học sinh vi phạm pháp luật xảy ra.

Khách mời giao lưu mời sẽ có những trao đổi với bạn đọc về đặc thù tâm lý lứa tuổi; thực tiễn xã hội tác động thế nào đến nhận thức, hành động của HSSV. Đồng thời, chia sẻ về vai trò của người thầy, của giáo dục nhà trường trong quá trình hình thành nhân cách, xây dựng giá trị sống cho các em…

Ngay bây giờ, độc giả có thể gửi câu hỏi tới các vị khách mời qua email của Báo Giáo dục và Thời đại: gdtddientu@gmail.com hoặc tương tác qua Fanpage của Báo.

 Nguồn Tienphong