Đổi mới sân khấu hòa nhịp với sự phát triển của Thủ đô

Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, PGS.TS Trần Trí Trắc, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, Hội đã phát triển mạnh mẽ về chất lượng và số lượng, quy tụ được nhiều gương mặt là Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; nghệ sĩ đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và nhiều giải thưởng giá trị khác… tham gia hoạt động, đóng góp tác phẩm phục vụ công chúng Thủ đô. Hội cũng tổ chức nhiều trại sáng tác, hoạt động điền dã… giúp các hội viên có nhiều chất liệu thực tế trong sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, Hội còn tổ chức các hội thảo, tọa đàm thiết thực về các vấn đề gắn bó mật thiết với sân khấu Thủ đô như: Sân khấu Thủ đô với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Xã hội hóa sân khấu Hà Nội, Sân khấu Hà Nội với đề tài hiện đại…

Ra mắt Ban chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội Sân khấu Hà Nội tích cực đổi mới, hòa cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước, phấn đấu xây dựng đội ngũ hội viên vững về tư tưởng, mạnh về sáng tạo, để có nhiều tác phẩm chất lượng, hình thức phong phú, đa dạng, mang đậm hơi thở cuộc sống, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức của nhân dân Thủ đô. Bên cạnh đó, Hội cũng quan tâm bồi dưỡng nghệ sĩ trẻ, nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật không chuyên, đưa sân khấu Thủ đô phát triển xứng tầm.

Phát biểu tại Đại hội, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Sân khấu Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để xây dựng Hội phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Quốc Chiêm nhấn mạnh, Hội phải đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá tác phẩm sân khấu, vừa phát huy các loại hình sân khấu truyền thống, vừa phát triển hình thức hiện đại, hướng tới khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của Thăng Long – Hà Nội, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hội Sân khấu Hà Nội cũng cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực cho hoạt động phát triển sân khấu…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 thành viên, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn được bầu là Chủ tịch Hội.


Nguồn: VOV