Điểm chuẩn Đại học Thành Đô chính thức năm 2020

Cụ thể như sau:


Nguồn: Báo Thời Đại