Điểm chuẩn các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020

Mức điểm chuẩn cụ thể của từng trường, khoa thành viên của Trường ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:

Điểm chuẩn ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020


Nguồn: Báo VietnamNet