Đề Văn vào lớp 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn bàn về tình cảm gia đình

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trong năm đầu tiên tuyển sinh, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận được hơn 800 hồ sơ đăng ký dự thi, nhiều nhất là khối chuyên Văn với khoảng 500 bộ.

Với số chỉ tiêu 30, tỷ lệ “chọi” vào chuyên Văn xấp xỉ 1/16,67; khối chuyên Lịch sử, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/6,4; khối chuyên Địa lý, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/6. Các thí sinh sẽ phải làm 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Nguồn: Báo VTC News