Video Nhiều người thắp hương khi đến xem rắn bò lên mộ vô danh ở Quảng Bình

Đang cập nhật...