Chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết năm 2021 của 17 trường quân đội

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh của 17 trường quân đội năm 2021 như sau:

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh và Quy định chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong quân đội năm 2021,

Nguồn Tổ Quốc