Bốn cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới QS

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong bốn cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng QS. Nguồn internet

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 nhóm ngành lọt bảng xếp hạng, gồm: Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin; toán học; vật lý và thiên văn học; kỹ thuật cơ khí, hàng không và chế tạo; kinh doanh và nghiên cứu quản lý; kỹ thuật điện và điện tử; nông - lâm nghiệp; kỹ thuật - dầu khí.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 4 ngành lọt bảng xếp hạng, gồm: Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin; toán học; kỹ thuật cơ khí, hàng không và chế tạo; kỹ thuật điện và điện tử.

Trường Đại học Cần Thơ có ngành nông - lâm nghiệp và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có ngành kỹ thuật - dầu khí.

Đáng chú ý, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng của Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds.

Bảng xếp hạng các trường đại học của Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds năm 2021 xếp hạng đối với 51 ngành đào tạo của 1.500 cơ sở giáo dục đại học ở 85 khu vực.

Việc xếp hạng các ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học được xây dựng dựa trên 4 tiêu chí, gồm: Uy tín trong giới hàn lâm; uy tín với nhà tuyển dụng; tỷ lệ trích dẫn trung bình trên một bài báo; chỉ số H-index đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên.

Năm 2020, Việt Nam có hai cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng này, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn Hà Nội Mới