Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lộ trình tăng học phí mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về học phí.

Theo đó, học phí mầm non, phổ thông, đại học năm học 2023-2024 áp dụng mức trần của năm học trước, tức lùi một năm so với lộ trình tăng học phí mà Nghị định 81 đề ra.

Theo đó, trần học phí với đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học mới này là 1,2 - 2,45 triệu đồng/ tháng.

Những trường Đại học công lập đã tự chủ, mức trần học phí từ 2,4 - 6,15 triệu đồng/tháng.

Với bậc mầm non, phổ thông công lập, mức trần học phí với các trường chưa tự đảm bảo chi thường xuyên dao động từ 30.000 - 650.000 đồng tùy cấp học và khu vực.

Mức này đã được nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh áp dụng từ năm học vừa qua. Nghị định 81 được Chính phủ ban hành năm 2021, trong đó quy định lộ trình tăng học phí công lập đến năm 2026.

Nguồn: VTV