Bảng giá iPhone tháng 4/2022: Giảm giá 'sập sàn'

Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua smartphone và máy tính bảng, Doanh Nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá iPhone tháng 4/2022. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Trong tháng 4 này, iPhone SE 2022 chính thức lên kệ ở thị trường Việt Nam.

Bảng giá iPhone tháng 4/2022:

iPhone 13 mini

Phiên bản 128 GB: 21,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 24,99 triệu đồng.

Phiên bản 512 GB: 30,99 triệu đồng.

iPhone 13:

Phiên bản 128 GB: 24,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 27,99 triệu đồng.

Phiên bản 512 GB: 33,99 triệu đồng.

iPhone SE 2022.

iPhone 13 Pro:

Phiên bản 128 GB: 30,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 34,99 triệu đồng.

Phiên bản 512 GB: 40,99 triệu đồng.

Phiên bản 1 TB: 46,99 triệu đồng.

iPhone 13 Pro Max:

Phiên bản 128 GB: 33,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 37,99 triệu đồng.

Phiên bản 512 GB: 43,99 triệu đồng.

iPhone 12 Mini:

Phiên bản 64 GB: 18,99 triệu đồng.

Phiên bản 128 GB: 20,49 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 21,99 triệu đồng.

iPhone 12:

Phiên bản 64 GB: 22,99 triệu đồng.

Phiên bản 128 GB: 24,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 25,99 triệu đồng.

iPhone 12 Pro:

Phiên bản 128 GB: 30,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 31,99 triệu đồng.

Phiên bản 512 GB: 38,99 triệu đồng.

iPhone 12 Pro Max:

Phiên bản 128 GB: 33,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 37,49 triệu đồng.

Phiên bản 512 GB: 42,99 triệu đồng.

iPhone 11 Pro:

Phiên bản 512 GB: 34,99 triệu đồng.

iPhone 11:

Phiên bản 64 GB: 17,49 triệu đồng.

Phiên bản 128 GB: 19,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 20,99 triệu đồng.

iPhone Xr phiên bản 128 GB: 13,49 triệu đồng.

iPhone SE 2022:

Phiên bản 64 GB: 12,99 triệu đồng.

Phiên bản 128 GB: 13,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 16,99 triệu đồng.

iPhone SE 2020:

Phiên bản 64 GB: 10,69 triệu đồng.

Phiên bản 128 GB: 11,99 triệu đồng.

Phiên bản 256 GB: 15,89 triệu đồng.

Nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/bang-gia-iphone-thang-4-2022-giam-gia-sap-san/20220404082947772