TP Hồ Chí Minh xét nghiệm nhanh Covid-19 miễn phí cho shipper đến hết 15/9

 
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký ban hành Công văn khẩn số 2979/UBND-ĐT đồng ý gia hạn việc tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 và miễn phí cho lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) trên địa bàn toàn Thành phố đến hết ngày 15/9/2021 theo đề xuất của Sở Công Thương Thành phố.

Đồng thời, giao Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận – huyện cùng các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện.

Trước đó, tại Công văn số 2925 ban hành ngày 29/8/2021, UBND Thành phố thống nhất cho phép lực lượng shipper theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường theo phạm vi 01 quận – huyện – Thành phố Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách. Đội ngũ này phải đáp ứng điều kiện về tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19, xét nghiệm nhanh âm tính để được hoạt động.

Cụ thể, đối với shipper hoạt động ở 08 quận “vùng đỏ”: Đã được tiêm ngừa ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 (thực hiện xét nghiệm nhanh 01 ngày/01 lần theo mẫu gộp 03 người, thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 05 giờ đến 06 giờ sáng do lực lượng quân y thực hiện tại các Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố).

Đối với shipper hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại: Đã được tiêm ngừa ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 (thực hiện xét nghiệm nhanh 02 ngày/01 lần theo mẫu gộp 03 người do lực lượng quân y thực hiện tại các Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố cho đến hết thời gian ngày 6/9/2021).

Nguồn GDTĐ