TP Cần Thơ phải vươn lên để tạo sức lan tỏa

Tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết suốt nhiệm kỳ qua, với tư cách là ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ, bà đã gặp gỡ cử tri rất nhiều và nghe những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn địa phương. Theo Chủ tịch QH, Cần Thơ là TP trung tâm, giàu tiềm năng, giữ vai trò, vị trí rất quan trọng của vùng ĐBSCL nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, như chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, chưa thực sự là trung tâm động lực phát triển của vùng, giao thông chưa đồng bộ, đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn… Vì vậy, lãnh đạo TP cần xem xét những yếu kém để có giải pháp trong thời gian tới. "Để Cần Thơ là đô thị hạt nhân của vùng, tất nhiên phải có những vấn đề thuộc trách nhiệm Chính phủ nhưng cũng có những cái phải tự bản thân TP Cần Thơ khắc phục vươn lên để tạo được sức lan tỏa" - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ

Dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thông tin Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý có 7 thành viên, tức có 7 ĐBQH trong nhiệm kỳ tới. TP có 3 đơn vị bầu cử để bầu ra 7 ĐB. Trong đó, có 4 ĐB là cơ cấu địa phương và 3 ĐB là cơ cấu trung ương đưa về ứng cử.

Nguồn Người Lao Động