Tiêu chuẩn sơ tuyển tại Công an huyện và khi trúng tuyển trường CAND có giống nhau không?

Một thí sinh thắc mắc, các tiêu chuẩn sơ tuyển tại Công an cấp huyện và tiêu chuẩn xác minh khi trúng tuyển các trường Công an nhân dân (CAND) có giống nhau không?

Cụ thể, em Nguyễn Quang Minh đã gửi câu hỏi trực tuyến đến Cổng thông tin điện tử Bộ Công an: “Trong những năm gần đây, một số trường hợp thí sinh đã trúng tuyển nhưng khi xác minh lại thì không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị hoặc sức khỏe để học tập và công tác trong CAND, việc này gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Bộ Công an cho tôi hỏi, các tiêu chuẩn sơ tuyển tại Công an cấp huyện và tiêu chuẩn xác minh khi trúng tuyển các trường CAND có giống nhau không? Bộ Công an có những giải pháp gì để năm 2022 không xảy ra tình trạng nêu trên?”.

Sơ tuyển và khám sức khỏe thí sinh dự thi vào các Học viện, trường CAND năm 2021. Ảnh: Ngà Cường

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, các điều kiện, tiêu chuẩn để dự tuyển vào các trường CAND là giống nhau và được đơn vị sơ tuyển (Công an cấp huyện, cấp tỉnh), các trường CAND sử dụng để kiểm tra thí sinh.

Tuy nhiên, do thời điểm kiểm tra khác nhau (cách nhau khoảng 4 - 6 tháng) nên kết quả kiểm tra có thể có sự thay đổi giữa lần kiểm tra tại Công an cấp huyện, cấp tỉnh và các trường CAND.

Để khắc phục tình trạng trên, tại Điều 31 Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong CAND đã quy định việc phúc tra kết quả sơ tuyển, kết quả thi tuyển, xét tuyển.

Đối với thí sinh, các em cần nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, khai báo chính xác, đầy đủ thông tin về cá nhân và các thân nhân theo hướng dẫn của Công an cấp cơ sở.

Phan Quang Thanh cũng gửi câu hỏi trực tuyến đến địa chỉ nêu trên: “Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ CAND, có đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đăng ký xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp tôi không đủ điểm để vào Học viện Cảnh sát nhân dân, tôi có được ưu tiên xét tuyển vào Trung cấp Cảnh sát không? Đối tượng, điều kiện xét tuyển trung cấp chính quy năm 2022 được quy định như thế nào?”.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, bạn Phan Quang Thanh đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND nên bạn không thuộc đối tượng để xét tuyển Trung cấp chính quy tuyển mới năm 2022 theo quy định của Bộ Công an do Bộ chỉ dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ.

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/tieu-chuan-so-tuyen-tai-cong-an-huyen-va-khi-trung-tuyen-truong-cand-co-giong-nhau-khong-d182035.html