Tám chương trình, 82 nhóm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN

Sáng 4/2, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI, dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư

Lựa chọn phần việc cụ thể, có tính hành động cao

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI nhằm tập trung thảo luận, cho ý kiến để khẩn trương ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Anh Huy cho biết, Chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở bám sát 12 định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; lựa chọn các nội dung, hoạt động Đoàn để thực hiện có hiệu quả. Theo đó, T.Ư Đoàn xây dựng 8 chương trình hành động với các nội dung cụ thể.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, các đại biểu phát huy tâm lực để thảo luận cho ý kiến về bố cục, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp… một cách cụ thể, có tính hành động cao nhất để cơ sở triển khai thực hiện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng triển khai công tác cán bộ. Anh Huy lưu ý, đây là một nội dung rất quan trọng vì vậy, các Ủy viên Ban Thường vụ cần làm việc một cách nghiêm túc để lựa chọn cá nhân tiêu biểu, xứng đáng vào Ban Bí thư, Ban thường vụ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn.

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI nhằm tập trung thảo luận, cho ý kiến để khẩn trương ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn bày tờ trình về Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Anh Minh cho biết, Chương trình hành động được thiết kế thành 8 chương trình với 82 nhóm việc và hệ thống 12 chỉ tiêu cụ thể. Đối với các chỉ tiêu trong từng chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu được xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các chỉ tiêu được đề ra trong các chương trình, đề án được xác lập tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; hạn chế phát sinh nhóm chỉ tiêumới ngoài Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tám chương trình hành động, gồm: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh thiếu nhi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, bảo vệ, bồi dưỡng trẻ em và nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chương trình hành động mang đậm màu sắc thanh niên

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho rằng, Chương trình hành động của Đoàn thể hiện vai trò xung kích, tiên phong, Đoàn thanh niên làm trước, đi trước một bước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Anh Lương đề nghị, các đại biểu, lựa chọn câu chuyện, phần việc liên quan trực tiếp đến thanh thiếu nhi, tập trung vào những phần việc, công trình thanh niên có thể làm được ngay. Đồng thời, các đại biểu cần nghiên cứu, đề xuất những đề án có thể phát huy thanh niên trong thời gian tới.

Các đại biểu tại Hội nghị

Theo anh Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, các chương trình hành động phải mang đậm màu sắc thanh niên. Anh Hoàn đề xuất, xây dựng một Chương trình hành động thanh niên chuyển đổi số. Đây là vấn đề đang được Chính phủ đẩy mạnh, và cũng là xu thế tất yếu. “Thanh niên phải đi đầu trong nội dung chuyển đổi số”, anh Hoàn nhấn mạnh.

Anh Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an

Anh Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đề xuất, trong nội dung giáo dục, chú trọng nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống trên không gian mạng. Theo anh Vũ, đây là vấn đề bạn trẻ quan tâm, là xu thế trong thời đại bùng nổ thông tin, mạng xã hội lên ngôi, cần chú ý nội dung này.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến nhằm cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIIII của Đảng vào cuộc sống.


Nguồn: Báo News