Phát động Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021

Theo đó, mọi công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi (kể cả người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài) đều có thể gửi tác phẩm tham dự. Sáng tác dự thi phản ánh cuộc sống đương đại, con người, văn hóa, phong cảnh, thiên nhiên, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam....

Ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Thể loại ảnh hiện thực gồm những tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, truyền thống, không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực (trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama).

Thể loại ảnh ý tưởng được sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ... để sáng tạo.Ảnh dự thi được sáng tác trong 2 năm 2020 và 2021.

Tác giả gửi tác phẩm trực tiếp tại website festivalnhiepanhtre2021.com, từ nay đến hết ngày 30/6/2021.

BTC sẽ chọn khoảng 170 tác phẩm xuất sắc cho cả 2 thể loại để trưng bày, trong đó trao 19 giải thưởng.

Nguồn Đại Đoàn Kết