Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương từ trần

Đồng chí Nguyễn Đình Hương.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Nguyễn Đình Hương sẽ được thông báo sau.


Nguồn: Báo Hà Nội Mới