Người Việt ở nước ngoài với sự phát triển của đất nước

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước./.


Nguồn: Báo VietnamPlus