Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp

Động thái kịp thời của Ngân hàng Nhà nước

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 13-3-2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ngày 31-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1-4. Đánh giá được tác động của các giải pháp quyết liệt này đối với DN, cơ sở SXKD, ngày 31-3, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng cho rằng, những giải pháp của NHNN Việt Nam là rất kịp thời, hỗ trợ tích cực cho DN trong cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Do vậy, NHNN Việt Nam chi nhánh An Giang đã khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống, khắc phục khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Đơn vị thường xuyên đôn đốc việc triển khai của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành chủ trương, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. NHNN Việt Nam chi nhánh An Giang vừa chủ động thông tin về các chương trình, chính sách tín dụng ngân hàng, các giải pháp của ngành ngân hàng nhưng cũng tiến hành giám sát, theo dõi, xử lý những trường hợp lợi dụng chính sách để làm sai lệch chủ trương hỗ trợ khắc phục dịch bệnh…

Ảnh: TRUNG HIẾU

Yêu cầu báo cáo hàng tuần

Qua trao đổi với nhiều ngân hàng thương mại có chi nhánh trên địa bàn tỉnh, tất cả đều đang tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31-3-2020 của Thống đốc NHNN Việt Nam. Nhằm kịp thời ghi nhận khó khăn, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ vượt thẩm quyền, NHNN Việt Nam chi nhánh An Giang yêu cầu các tổ chức tín dụng phải báo cáo hàng tuần về kết quả hỗ trợ DN, khách hàng chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Phần lớn các tổ chức tín dụng đều thực hiện tốt quy định báo cáo này.

Trước ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đều đã chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh, dự phòng các tình huống phức tạp của dịch bệnh nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn. Các tổ chức tín dụng tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, hạn chế lượng khách hàng đến giao dịch đông người.

Các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chỉ đạo của hội sở về triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ triển khai chậm, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định trong quá trình thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Các tổ chức tín dụng còn chuẩn bị nguồn vốn để mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các ngân hàng thương mại cũng đang điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông, trước mắt là không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới.

Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, hầu hết các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đều đang tập trung hỗ trợ khách hàng, DN vượt qua khó khăn trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh. Ghi nhận tuần đầu tháng 4 (thống kê từ khi thực hiện cách ly xã hội 1-4) cho thấy, có 776 khách hàng đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, với tổng dư nợ gần 173,4 tỷ đồng, bao gồm 7 DN (dư nợ hơn 159 tỷ đồng) và 769 khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh (dư nợ hơn 14,3 tỷ đồng).

Cùng với đó, có 13 khách hàng được miễn, giảm lãi với dư nợ gần 65,7 tỷ đồng, số lãi miễn, giảm 178 triệu đồng, gồm 8 DN (dư nợ hơn 39,6 tỷ đồng, miễn, giảm lãi 22 triệu đồng) và 5 khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh (dư nợ hơn 26 tỷ đồng, miễn, giảm lãi 156 triệu đồng).

Cũng trong tuần đầu tháng 4, có 460 khách hàng được cho vay mới với doanh số hơn 371,6 tỷ đồng, nâng lũy kế doanh số cho vay từ ngày 23-1 đến 8-4-2020 lên gần 2.790 tỷ đồng, dư nợ gần 2.861,2 tỷ đồng. Trong đó có 58 DN được vay mới với doanh số gần 261,8 tỷ đồng (lũy kế hơn 2.415,8 tỷ đồng, dư nợ gần 2.495,8 tỷ đồng); 402 khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh được vay mới với doanh số gần 109,9 tỷ đồng (lũy kế hơn 374,1 tỷ đồng, dư nợ hơn 365,4 tỷ đồng)…


Nguồn: Báo An Giang