Hà Nội thúc kiểm tra, xử lý vi phạm "xẻ thịt" rừng

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra TP đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung các kết luận thanh tra tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn; Khu đất 'rừng Mu', thôn Chóng xã Yên Bài và Khu đồi Đống, xã Văn Hòa, huyện BaVì...

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND thành phố vè phiên giải trình thực hiện kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND khóa XV đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản trên, UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra TP đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung các kết luận thanh tra tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn và tại khu đất 'rừng Mu', thôn Chóng, khu đồi Đá Bạc, xã Yên Bài và Khu đồi Đống, xã Văn Hòa, huyện Ba Vì.

Thanh tra TP sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra trên địa bàn thành phố...

Trước đó, theo kết quả thanh tra, có hàng nghìn công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn. Riêng hai xã Minh Phú, Minh Trí và ven 7 hồ lớn đã có gần 800 công trình xây dựng trên đất rừng. Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều cơ quan đã buông lỏng quản lý dẫn đến các trường hợp vi phạm đất đai, mua bán chuyển nhượng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các xã có rừng.

Nguồn GDTĐ