Đà Nẵng xét nghiệm hơn 16 nghìn người liên quan kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 16 nghìn người liên quan kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 16 nghìn người liên quan.

Tối 7-6, UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh (TS) tham gia các khâu của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Theo đó, số lượng người được xét nghiệm gần 16.296 người. Gồm Ban ra đề, in sao đề kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (đã lấy mẫu ngày 6-6); Thanh tra thi, Ban vận chuyển, cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, phục vụ tại tất cả các điểm thi, Ban thư ký, Ban làm phách kỳ thi tuyển sinh lớp 10 khoảng 3.045 người và khoảng 13.251 TS tham gia kỳ thi. Phương thức xét nghiệm mẫu gộp 10, thời gian ngày 12, 13-6; các TS tham gia kỳ thi tại điểm thi nào sẽ được lấy mẫu tại điểm thi đó.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2021-2022 tại Đà Nẵng diễn ra vào các ngày 15, 16 và 17-6 với 32 điểm thi trên toàn thành phố.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trong việc lập danh sách đối tượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đúng theo quy định; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trường THPT được đặt làm điểm thi phối hợp phân luồng, sắp xếp thời gian các TS đến lấy mẫu xét nghiệm hợp lý; phối hợp đơn vị y tế tổ chức lấy mẫu đúng đối tượng, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch…

Đến thời điểm này, Đà Nẵng không có TS dự thi tuyển sinh vào lớp 10 thuộc diện F0, F1 và F2, TS thuộc vùng cách ly y tế. Tuy nhiên theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vẫn bố trí điểm thi dành cho F1, F2 và HS thuộc vùng cách ly (nếu có). Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi sẽ được triển khai nghiêm ngặt, chấp hành đúng yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Nguồn Nhân Dân