Bộ quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ ký ngày 4/5.

Theo Quy chế này, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên; 1 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học Phổ thông), hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý (đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông).

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là chương trình lớp 12.

Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi và thí sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước phải dự thi 4 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Với thí sinh Giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh Giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Với thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh, được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Quy chế quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia. Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Trưởng ban là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh.

Mỗi tỉnh tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì để tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Mỗi Hội đồng thi có các điểm thi để tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi này. Theo đó, Bộ chỉ đạo tổ chức kỳ thi, quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác.

Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia để chỉ đạo tổ chức kỳ thi; Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thi; Xây dựng đề thi cho kỳ thi hằng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm đối sánh kết quả thi và điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Cùng với đó, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; duyệt phương án, kế hoạch và kinh phí tổ chức kỳ thi do sở Giáo dục và Đào tạo trình; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện/thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngoài ra, trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và trường phổ thông, cơ sở giáo dục đại học cũng được quy định cụ thể tại Quy chế.

Nguồn Giáo Dục VN