Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm nhân sự mới

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và chúc mừng 2 tân Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho bà Phạm Thị Thu Huyền và bà Trần Thị Lan Phương, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bà Phạm Thị Thu Huyền và bà Trần Thị Lan Phương là 2 người có số điểm cao nhất trong 4 ứng viên thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Như vậy, hiện nay Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng có 3 nhân sự: Ông Ngô Minh Tuấn (Tổng Biên tập), bà Phạm Thị Thu Huyền và bà Trần Thị Lan Phương.

Việc thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng được Ban Tổ chức Trung ương thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan từ khâu đăng ký dự thi đến thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng gồm 11 người. Trong đó, ông Phạm Minh Chính là Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Thanh Bình là Phó Chủ tịch.


Nguồn: Báo VietnamNet