Băn khoăn về quy định cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học

Từ năm 2023, thí sinh đạt 22,5 điểm trở lên khi xét tuyển đại học không được cộng tối đa điểm ưu tiên, những em đạt 30 điểm thậm chí không được cộng.

(Nguồn: Vietnam+)

Theo Quy chế mới, từ năm 2023, thí sinh đạt 22,5 điểm trở lên khi xét tuyển đại học không được cộng tối đa điểm ưu tiên, những em đạt 30 điểm thậm chí không được cộng.

Điều này được dự đoán sẽ tạo tác động lớn, Thậm chí có ý kiến lo ngại điều này sẽ dẫn đến bất công bằng trong xét tuyển đại học.

 

Nguồn: vietnamplus.vn