Bắc Giang công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lĩnh vực giáo dục

 
Bắc Giang công khai đường dây nóng phản ánh về giáo dục và đào tạo (Ảnh minh họa).

Theo đó, Sở GD&ĐT giao đơn vị tiếp nhận là: Thanh tra Sở với số điện thoại đường dây nóng: 02043.823.711 (trong giờ hành chính).

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng công khai địa chỉ Email: Thanhtraso@bacgiang.edu.vn.

Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (chỉ đạo các trường MN, TH, THCS); thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thông báo và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email (như trên) tại đơn vị.

Đồng thời, công khai trên Cổng thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, công bố số điện thoại đường dây nóng của đơn vị mình để tiếp nhận và xử lý thông tin theo quy định.

Nguồn GDTĐ