Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Khi nhắc đến những nhà thơ tiêu biểu, có đóng góp to lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì không thể không nhắc đến cái tên Nguyễn Khoa Điềm. Ông không những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp văn học của đất nước mà còn là một nhà hoạt động chính trị rất tài ba.

Trong kho tàng sáng tác đồ sộ, Hội đồng cấp cơ sở đã chọn 3 tác phẩm và cụm tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm gồm: Tập thơ Cõi lặng, Nguyễn Khoa Điềm tuyển thơ, Đất nước (chương chủ đạo trong trường ca Mặt đường khát vọng) để trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xem xét những đóng góp và tài năng của tác giả.

Nằm trong danh sách hồ sơ xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh lần này còn có tác giả Ca Văn Thỉnh; Trần Nhuận Minh; Nguyễn Khoa Điềm; Phong Lê (Lê Phong Sử); Thanh Thảo (Hồ Thành Công); Mai Quốc Liên (Vũ Hồng Ngự); Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm).

Cũng trong danh sách đăng tải có 50 tác giả có các tác phẩm, cụm tác phẩm xuất sắc được đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật trong đó có các tác giả Nguyễn Huy Thiệp; Trần Anh Thái; Nguyễn Văn Thọ; Trịnh Thanh Phong; Nguyễn Phan Hách…

Nguồn Kinh Tế Đô Thị