Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Mở rộng dân chủ trong xây dựng luật

Trả lời báo chí trong không khí Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, nghiên cứu các vấn đề đặt ra trong từng dự án luật, mở rộng dân chủ trong xây dựng luật, lắng nghe ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh và chú trọng việc 'đưa cuộc sống vào luật'.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ, trong bối cảnh chung hết sức khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dấu ấn đậm nét đối với hoạt động của QH năm 2021 là Đảng đoàn QH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã chuẩn bị và ban hành từ rất sớm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 161/2021/QH14 của QH về tổng kết hoạt động của các cơ quan nhiệm kỳ 2016-2021. Trong hai Kỳ họp đầu tiên, QH đã kiện toàn công tác nhân sự và quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Đặc biệt, trong quá trình tiến hành Kỳ họp thứ nhất của QH, UBTVQH đã bám sát tình hình thực tế, chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan hữu quan kịp thời trình QH thảo luận và ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15, trong đó quy định các biện pháp mạnh mẽ, cấp bách, chưa có tiền lệ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, được cử tri, Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Trong lĩnh vực lập pháp, trên cơ sở chuẩn bị của Đảng đoàn QH, Bộ Chính trị đã thảo luận và ban hành Kết luận số 19 - KL/TW ngày 14/10/2021 về Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp của QH có một Kết luận do Bộ Chính trị ban hành để định hướng các nhiệm vụ lập pháp trong cả nhiệm kỳ. Cùng với đó, lãnh đạo QH, các cơ quan của QH đã chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, nghiên cứu các vấn đề đặt ra trong từng dự án luật, mở rộng dân chủ trong xây dựng luật, tổ chức các hoạt động tham vấn chuyên gia, lắng nghe ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh và chú trọng việc “đưa cuộc sống vào luật”.

Ngoài ra, trong lĩnh vực giám sát, trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong lĩnh vực đối ngoại… đều có nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Tất cả cho cho thấy, nhiệm kỳ QH khóa XV bắt đầu với nhiều thử thách và áp lực rất lớn nhưng thực hiện phương châm “chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm”, đặt lợi ích Quốc gia, lợi ích của Nhân dân lên trên hết và trước hết, QH đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tìm ra cách thức phù hợp, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế để thực hiện hiệu quả trọng trách mà Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân giao cho.

Chủ tịch QH cho rằng, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất là minh chứng sống động về tinh thần phối hợp, kiến tạo, luôn làm hết sức mình vì sự phát triển bền vững của đất nước. Trong năm 2022, bảo đảm trong bối cảnh đặc biệt sẽ có những quyết đáp đặc biệt, QH, UBTVQH sẽ chủ động hơn nữa, đồng hành sát sao hơn nữa với Chính phủ, các cơ quan nhà nước để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch năm 2022 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Đồng thời, QH, UBTVQH tập trung triển khai 4 chuyên đề giám sát, nhất là các lĩnh vực quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhấn mạnh năm 2022, QH, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Chủ tịch QH tin tưởng người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ nắm bắt các cơ hội để khôi phục, tái cấu trúc và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đưa nền kinh tế phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, phát triển bền vững.

Nguồn: https://baophapluat.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-mo-rong-dan-chu-trong-xay-dung-luat-post430547.html