Ba Vì phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025

Các đại biểu dự đại hội.

Tới dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn…

Tham dự đại hội có 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 15.700 đảng viên Đảng bộ huyện Ba Vì.

Tăng trưởng kinh tế bình quân 9,8%

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh (nhiệm kỳ 2015-2020) khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì (khóa XXII) trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện là 9,8%; thu nhập bình quân của người dân đạt 53 triệu đồng/người/năm. Công tác thu ngân sách của huyện tăng trưởng qua các năm, với tổng thu trong 5 năm qua đạt 1.359 tỷ đồng, bằng 179% mục tiêu đề ra. Từ năm 2015 đến năm 2020, Ba Vì đã huy động được hơn 31.500 tỷ đồng tập trung đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2020, toàn huyện có 23/30 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được chú trọng. Trong 5 năm qua, huyện đã tạo việc làm mới cho 18.890 lao động (đạt 107,9% chỉ tiêu đề ra). Đến nay, huyện chỉ còn 0,96% hộ nghèo, vượt mục tiêu Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện đề ra.

Công tác xây dựng Đảng cũng được đặc biệt quan tâm. Huyện Ba Vì rất chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã kết nạp 2.386 đảng viên.

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Ba Vì chúc mừng đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức 13 cuộc kiểm tra chuyên đề với 27 tổ chức cơ sở Đảng và 26 đảng viên; 9 cuộc giám sát chuyên đề đối với 31 tổ chức cơ sở Đảng và 19 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 3 tổ chức cơ sở Đảng và 566 đảng viên vi phạm các quy định của Đảng…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Ba Vì sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tiếp tục khai thác thế mạnh chăn nuôi, phát triển đàn bò sữa, bò thịt, đà điểu; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.

Cùng với việc xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị…, từ đó nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị...

Tiếp tục cập nhật...

Hương Ly - Kim Nhuệ. Ảnh: Bá Hoạt


Nguồn: Báo Hà Nội Mới