Đời sống

Khỏe đẹp

Bệnh bạch hầu quay trở lại khu vực phía Bắc, làm gì để phòng ngừa?

Sau rất nhiều năm yên ắng, thì nay dịch bạch hầu đang có nguy cơ trở lại với diễn biến phức tạp, hiện bệnh bạch hầu đã xuất hiện và lây lan nhanh ở các tỉnh phía Bắc. Vậy nguyên nhân do...