Học sinh Sóc Trăng nghỉ Tết 11 ngày

ngày 31/01/2018

Sở GD&ĐT Sóc Trăng thông báo, học sinh các trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên được nghỉ Tết liên tục 11 ngày, từ ngày 10/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018. Ngày 21/2/2018, học sinh đi học trở lại bình thường.

Học sinh Sóc Trăng nghỉ Tết 11 ngày

Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức các hoạt động nhân dip lễ, Tết. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí,... trên tinh thần vui tươi, thiết thực, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Không tổ chức các đoàn chúc Tết lãnh đạo các cấp đương chức; không sử dụng ngân sách nhà nước để chi thưởng sai chế độ; không sử dụng xe công vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng (nếu đơn vị có nhận chăm sóc), công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đã nghỉ hưu; quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức trực và phân công, chỉ đạo viên chức, người lao động, bảo vệ trực cơ quan (cả ngày và đêm) nghiêm túc, gửi danh sách lãnh đạo, cán bộ trực Tết về Văn phòng Sở GD&ĐT chậm nhất là ngày 5/2/2018.

Nguồn GDTĐ