PTT Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng biên soạn Bách khoa toàn thư

ngày 25/02/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

PTT Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng biên soạn Bách khoa toàn thư - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Cũng theo quyết định, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng sẽ giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ; Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức; Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Giáp…

Hội đồng Chỉ đạo Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam có các nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, phương hướng và giải pháp biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Hội đồng sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các công việc liên quan trong việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam bảo đảm đúng yêu cầu, mục tiêu và tiến độ của Đề án đã được phê duyệt.

Ngoài ra Hội đồng cũng có trách nhiệm chỉ đạo phê duyệt và tổ chức biên soạn nội dung; thẩm định kết quả biên soạn, xuất bản Bách khoa toàn thư Việt Nam, huy động các nhà khoa học tham gia biên soạn…

Nguồn 24h