Xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu xảy ra lạm thu

ngày 09/11/2014

 Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có công văn chấn chỉnh tình trạng lạm thi trong các cơ sở giáo dục gửi UBND cấp huyện và đơn vị trường học trực thuộc.

Xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu xảy ra lạm thu

Theo công văn này, trong thời gian qua, Hòa Bình đã ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thông giáo dục quốc dân từ năm học 2011- 2012 đến năm học 2014-2015;

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm và quy định các khoản phí, lệ phí và một số quy định khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, qua phản ánh của nhân dân ở một số đơn vị vẫn xảy ra việc thu góp trái quy định, ép buộc học sinh may (mua) quần áo đồng phục gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các phòng GD&ĐT nghiên cứu thực hiện Công văn sô 5453/BGDĐT-VP và thực hiện quản lý thu, chi đảm bào đúng quy định hiện hành;

Hướng dẫn các đợn vị trường học trực thuộc thực hiện đối với các khoản đóng góp, tài trợ theo hình thức xã hội hóa để góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trường học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục thực hiện theo đúng Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT.

Tổ chức kiểm tra các đơn vị trường học về việc thực hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Xử lý nghiêm, kịp thời đối với Hiệu trưởng nhà trường để xảy ra tình trạng tiêu cực trong việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha me học sinh thu góp hoặc ép buộc dưới mọi hình thức trái quy định.

Đối với các đơn vị trường học trực thuộc Sở cũng nhấn mạnh nghiêm cấm tổ chức các khoản thu, góp trái với quy định dưới mọi hình thức...

Theo GDTĐ

{fcomment}